Aktivitetsplan 2018/2019

Aktivitetsplan for sesongen 2018 / 2019. Ordinære øvelser tirsdager og torsdager er ikke vist på planen.