Aktivitetsplan 2019/2020

Aktivitetsplan for sesongen 2019 / 2020. Ordinære øvelser tirsdager og torsdager er ikke vist på planen.