Aktivitetsplan 2020/2021

Aktivitetsplan for sesongen 2020/ 2021. Ordinære øvelser tirsdager og torsdager er ikke vist på planen.